Om Gud er din Far, hvem er din Mor?

«Ingen kan ha Gud som Far som ikke har Kirken til Mor» er det sagt i Kirkens historie. I dette ligger det noen hemmeligheter. Og jeg kan ikke legge ut alle her, men fokusere på to ting. For det første at vi gjennom dåpen får gaven å bli Guds barn. Gud regner oss som sine [...]