Stille meditasjon

Vi ønsker at kirken skal være en folkekirke - kirke for alle. En kirke hvor alle kan søke fred, stillhet og indre styrke, et sted med mindre stress. Der vi kan ha et åndelig felleskap.