Stille i kirken

– et åndelig arbeid med avspenning, meditasjon og bønn