Stille

meditasjon i kirken

– et åndelig arbeid med avspenning, meditasjon og bønn

Vi ønsker at kirken skal være en folkekirke for alle. En kirke hvor alle kan søke fred, stillhet og indre styrke, et sted med mindre stress. Der vi kan ha et åndelig felleskap uansett livssyn. Vil du ha oss på besøk i din kirke, ta kontakt, så kommer vi gjerne på besøk å deler “Stille Meditasjon”.  

For dere som jobber i kirken har vi utviklet et konsept hvor dette er mulig med den stedlige prest og en fredsarbeider. Du vil få opplæring og må sette av tid til en årlig retreat, hvor du får påfyll. Ønsker du å være en del av dette, ta kontakt med oss.

 Skriv kortfattet i mailen hvem du er og hvor du ønsker at Stille i kirken skal arrangeres. Vi tar kontakt med deg og gir deg detaljer. Kontakten med oss forplikter ikke noe og er gratis. Velkommen til oss i Stillestyrke.

Avspenning, meditasjon og bønn

«Hvis dere vender om og holder dere i ro, skal dere bli frelst. I stillhet og tillit skal deres styrke være.» Jes 30,15

Den 7. september 2021 startet det opp et nytt tilbud i Jeløy kirke, avspenning, meditasjon og bønn (AMB). Vi startet opp avspenning, meditasjon og bønn i Jeløy kirke etter inspirasjon fra stab, sokneprest og prost. Målet var å nå gul og rød gruppe (de som ikke går regelmessig til kirke) og at de som kom skulle få et godt møte med kirken og få gode erfaringer. Erfaringene tenkes så å føre til mer deltakelse i kirken og til en oppvåkning av den kristne tro. Vi skulle ikke være evangeliserende og påtrengende, kun gi gode erfaringer i det kirkelige rom. Det var viktig å praktisere åndelighet i dette vigslede kirkerom.

 

Vi fikk god dekning fra media (Moss Avis) og benyttet Facebook, Instagram, delte ut flyers, satte opp plakater og benyttet kontakter i det daglige. Vi har hatt 48 unike deltakere til sammen fra september frem til jul. På vår spørreundersøkelse (14 svar) nådde vi én som aldri gikk i kirken og flere fra en gruppe som bruker kirken til seremonier og noen fra menighetens vanlige medlemmer (kjernen) (se bilde under).
Fra den siste posten hvor de kunne skrive noe selv, kom dette inn:

  • Ville satt pris på om det en gang innimellom, f. eks en gang i semesteret, var en åpen delingsrunde.
  • Amb har fått meg tilbake til kirken
  • Atmosfære og generøsitet fra Monica og Pål
  • Et ønske om endret tidspunkt kl 18.00 ville passe bedre
  • Å få være i kirkerommet på denne måten, gjør godt.
  • Jeg håper tilbudet vil fortsette, da jeg er veldig fornøyd med Monica og Pål, veldig gode og varme mennesker som gjør godt for mange, vi trenger dem.
  • topp tilbud

100% av de som svarte ønsket at tilbudet skulle fortsette på nyåret. 70% mener AMB har hjulpet dem i hverdagen og redusert stress. 70% har fått mer ro og opplevd mer fred i hverdagen. 50% av deltakerne er i gul og rød gruppe. Dette er kun 14 svar av 20 mulige, noen har vi ikke nådd frem til med mail. Til sist, vi ble oppringt fra en menighet i Halden med forespørsel om å ha AMB også hos dem. Pastoren der har deltatt på 2 samlinger og inviterer til seminar hos dem da de ønsker mer åndelighet av denne typen i sine menigheter. Så det er flere som legger merke til det positive arbeidet som gjøres i Jeløy kirke.

Strukturen på tiltaket

Vi har benyttet tirsdager og begynt klokken 17:15 med innskriving hvorpå deltakerne har lagt seg tilrette på matten med støtte fra meditasjonsputen. Vi har delt ut eye-pads til dem som har ønsket dette. Det har blitt holdt en varierende intro om hvorfor vi gjør dette og fra hvor vi henter inspirasjon. Glassveggen har vært til stor nytte og glede for deltakerne, hvor fredsfyrsten, Jesus Kristus, som gav sitt liv for alle fyller veggen. Flere har beskrevet nærheten til alteret som viktig i dette åndelige arbeidet. Deretter har det fulgt en avspenningsøvelse ledet av Monica med etterfølgende meditasjon. Vi har avsluttet med kort undervisning om bønn, bedt bønner og har kommet med takksigelser etterfulgt av en keltisk velsignelse. Både før og etter samlingen har vi tent et lys i globen og oppfordret deltakerne til å tenne lys for seg selv eller andre. Det er notert at deltakerne har «omdøpt» tiltaket til «stille meditasjon» seg imellom. Monica Green Wirkola og Pål Wirkola