Program Jomfruland retreat 2024

Torsdag 29.8

Ankomst og registrering

Innkvartering

17:00                           Samling

18:00                           Kveldsmat/ettermiddagsmat (medbrakt grillmat)

20:00                           Kveldsmeditasjon (inn i den edle stillheten) (MGW-PW)

Fredag 30.8

07:30                           Meditasjon (stille meditasjon)

09:00                          Lett frokost

09:30                           Innføring mindful walking (gående meditasjon) (MGW)

10:00                           Mindful walking

11:00                           Impuls/foredrag (PW)

11:30                           Hjerte meditasjon (MGW)

12:30                          Middag                                                  

13:30                           Egentid i stillhet (gå rundt på øya e.lign.)

Tid med åndeligveileder

17:00                           Avspenning og meditasjon (VL)

18:00                          Kveldsmat                                

20:00                           Kveldssamling med meditasjon (FH)

Avslutning for dagen (respekter edel stillhet)

Lørdag 31.8

07:30                           Meditasjon (stille meditasjon)

09:00                          Lett frokost

09:30                           Mer om mindful walking (MGW)

10:00                           Mindful walking (gående meditasjon)

11:00                           Impuls/foredrag (PW)

11:30                           Meditasjon (MH)

12:30                          Middag                                                  

13:30                           Egentid i stillhet (gå rundt på øya etc.)

Tid med veileder

17:00                           Avspenning og meditasjon (EJR)

18:00                          Kveldsmat                                

20:00                           Kveldssamling med lys meditasjon og

sanse meditasjon (bryte stillheten) (PW-MGW)

Søndag 1.9

07:30                           Meditasjon (stille meditasjon)

09:00                          Lett frokost

09:30                           Mindful walking (gående meditasjon)

10:00                          Meditasjon (RK)

11:00                           Impuls/foredrag (PW)

11:30                           Meditasjon med enkle øvelser (AMT)

12:30                          Middag                                                  

13:30                           Avspenning med lyd meditasjon (MGW)

14:30                           Avslutningsseremoni (ALLE)

15:30                           Utsjekk og hjemreise (nestekjærlighet i praksis)

 

 

Båt til Jomfruland fra Kragerø