Hva er de medisinske fordelene med meditasjon, spesielt Kirtan Kriya?

I tradisjonell østerlandsk medisin har man lenge kjent til fordelene med meditasjon. Blant annet sies det å kunne forbedre minnet og øke både sinnsro og medmenneskelighet. I dag har dette blitt gjenstand for forskning, og fremfor alt har meditasjonsformen Kirtan Kriya havnet i fokus i mange studier. Så hva sier egentlig forskningen om meditasjon? Hva er de medisinske fordelene, og kan Kirtan Kriya meditasjon virkelig hemme/forhindre sykdom?

En av forskerne som har fått oss til å forstå effektene av regelmessig meditasjon er nobelprisvinneren Elizabeth Blackburn. Gjennom sin forskning rundt telomerer i vårt DNA, lyktes hun å bevise at vår aldring er direkte koblet til hvor lange våre telomerer er, og hvordan stress påvirker deres lengde negativt. Blackburns forskning har banet vei for en rekke nye studier, og i dag kan man koble et flertalls sykdommer – som f.eks. diabetes, kreft og Alzheimers – til korte telomerer.

Etter Blackburns oppdagelse har alt fra trening til sunne matvaner vist seg å ha en positiv innvirkning på våre telomerer. Men særlig en metode er åpenbart mer effektiv enn andre, nemlig meditasjonen Kirtan Kriya. Du som utøver Kirtan Kriya så lite som tolv minutter om dagen i åtte uker har merkbart lengre telomerer enn de som i stedet f.eks. lytter til avslappende musikk. En studie som ble gjennomført av Alzheimer’s Research and Prevention Foundation i USA, viste at denne meditasjonen til og med senker nivåene av skadelig kortisol, forbedrer blodgjennomstrømning i hjernen (særlig i de områdene som påvirker hukommelse, depresjon, traumer og tilfriskning), reduserer aktiviteten i de genene som forårsaker inflammasjon og øker aktiviteten i de genene som styrer immunforsvaret.

Med andre ord forteller forskningen oss at det er mange helsemessige fordeler å hente av bare noen minutters meditasjon om dagen.

Du finner meditasjonen Kirtan Kriya på Spotify,

  1. Sa Ta Na Ma- Panj Shabd (Paramjeet Singh, Kaur. 12 min
  2. 2. Sa Ta Na Ma- Mirabai Ceiba, 32 min
  3. Kirtan Kriya (12 minutter)
  4. Kirtan Kriya (31 minutter)
  5. Kirtan Kriya (62 minutter)