Det skjedde… Slik begynner juleevangeliet som vi leser hver jul. Vi har hørt det mange ganger før og det kan lett bli et slags eventyr vi leser. Men tenk deg at det faktisk skjedde, den gangen den romerske keiser Gaius Julius Caesar Octavianus var keiser, han som vi kjenner med ærestittelen Augustus. Det var da det skjedde, at Gud lot seg fødes inn i vår verden. Det skjedde virkelig. Når store ting skjer får det ofte et preg av uvirkelighet fordi det er så stort. Slik er det på godt og vondt, vi klarer ikke alltid å ta inn selve virkeligheten noen ganger. Og mange har fått store utfordringer i dette året grunnet restriksjoner, nesten litt uvirkelig når det skjedde også. Stort og uvirkelig var det nok også da Lukas skrev juleevangeliet. Han beskrev alt nøyaktig det han hadde fått undersøkt. Det skjedde faktisk, at Gud sendte sin sønn til verden for å frelse alle mennesker. Menneskene uten Gud i verden var en mørk verden. Nå skjedde det. Nå kom menneskenes lys til verden, han som skulle forsone hele verden med Gud. Jesus Kristus, han er hele verdens lys, ja han er veien, sannheten og livet. Han gav oss en vei til vår Far i himmelen. Og det hele skjedde faktisk den gangen Augustus hadde sin store folketelling, Kvirinius var da landshøvding i Syria og Herodes den store var konge i Judea. Det var da det skjedde. Gjeterne fikk besøk av Herrens engel som sa: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: 11 I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren. 12 Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» 13 Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang: «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker Gud har glede i!» Dette skjedde virkelig for over 2000 år siden. Ære være Gud i det høyeste for at det er sant, det som står skrevet i juleevangeliet. Oss er en evig frelser født. Ha en velsignet julehøytid.